top of page

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST K TANEČNÍMU SPORTU

INFORMACE K ZDRAVOTNÍM POSUDKŮM A PROHLÁŠENÍM (PLATÍ PRO VŠECHNY TANEČNÍKY KROM TANEČNÍCH ŠKOLIČEK):


Každý tanečník je povinen zabezpečit si ve svém zájmu a na své náklady informaci o své zdravotní způsobilosti k provozování tanečního sportu.


Každý tanečník na tréninku do 15. října odevzdá Prohlášení o zdravotní způsobilosti. Toto prohlášení musí být opatřeno datem a nesmí být starší než 1 rok. Prohlášení nezletilých tanečníků podepíše rodič.


LÉKAŘSKÉ POSUDKY:

Každý tanečník by měl na základě vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu podstoupit každých 12 měsíců lékařskou prohlídku u registrujícího dětského/praktického lékaře nebo sportovního lékaře. Pozor, nejde o zdravotní posudek, který se vydává na zotavovací akce, který bývá platný 24 měsíců! Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu najdete zde.


Sportovní disciplína, k níž je posudek požadován, je taneční sport (pokud děláte více sportů, je možné napsat je do jednoho posudku). Z veřejného pojištění náklady na posudek hrazeny nejsou, ale často bývá úhrada součástí benefitů u pojišťoven.


DŮLEŽITÁ INFORMACE:

Zdravotní posudek od lékaře TS Danceversity nevybírá, na tréninku se odevzdává pouze Prohlášení o zdravotní způsobilosti (které byste ale měli vyplnit na základě lékařského posudku).


V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit!186 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page