top of page

Sedmý projekt EU Erasmus+ TS Danceversity,tentokrát v řecké Kavale

Činnost Spolku dětí a mládeže Duhový svět Hustopeče, zejména taneční skupiny

Danceversity, byla obohacena celoroční prací na již 7. projektu v rámci programu Erasmus+

mládež.

O letních prázdninách potom spolupráce tanečníků a studentů Gymnázia T. G. Masaryka

Hustopeče vyvrcholila nádherným výjezdem do řecké Kavaly, kde úspěšně pokračovala

společná práce všech zúčastněných na projektu o zdravém životním stylu s mládeží z Řecka a finských Helsinek.


Díky grantu EU mohli všichni plnit úkoly neformálního vzdělávání v oblasti zdravého

životního stylu, poznávat nejen krásy Řecka a Egejského moře, ale i nové přátele a kamarády

z Helsinek a nové mistry tance a divadla z řecké Soluně (Thessaloniki). Takže se všichni

dověděli leccos o zdravé výživě, zdravém životním stylu, ale také Finové a naše taneční

trenérky Barbora Komoňová a Eliška Vrbová se všemi tanečníky i dospělým doprovodem

lektorovali hodiny cvičení a pohybu. Všichni se mohli seznámit i s ukázkovými hodinami

silového tréninku, základy gymnastiky či tréninku zaměřeného na koordinaci a správný pohyb včetně mobility.


Celý projekt byl ale také zaměřen na podporu zlepšení kvality při práci s mládeží

prostřednictvím prohloubené spolupráce mezi organizacemi působícími v oblasti mládeže. Šlo i o posílení mezinárodního rozměru činností v oblasti mládeže, zlepšení komunikace v cizím jazyce (angličtině) i mezikulturního povědomí, šíření diverzity a získávání zkušeností

prostřednictvím neformálního vzdělávání. Všichni poznávali svoje odlišné kultury a

navazovali kontakty přes zdravý způsob života a tanec, činnost, která všechny zúčastněné

spojovala. Pracovali v mezinárodních skupinách, komunikovali spolu v anglickém jazyce a

seznamovali se s principy zdravého životního stylu a zdravého způsobu stravování.

Spolupráce s novou řeckou organizací a její lektorkou byla úžasná také v tom, že se podařilo

získat finance od sponzorů a grantovou podporu od Jihomoravského kraje, takže nakonec

řecká lektorka mohla strávit necelý týden u nás, v ČR, kde se projekt plánoval, a celá

spolupráce potom pokračovala výměnou mládeže v řecké Kavale a Thessaloniki.

Díky grantu EU a grantové podpoře naší práce z Jihomoravského kraje jsme měli již po

několikáté možnost poznat Evropu, jak ji neznáme, seznámit se s novými lidmi a místy, kam

se mnozí mládežníci možná už nikdy nedostanou.


Projekty EU rozšiřují mladým lidem obzory, dávají jim nahlédnout do jiných kultur, jiných

scenérií a TS Danceversity a všichni organizátoři těchto projektů jsou nesmírně vděčni za

možnost získat tyto granty a takových projektů se zúčastnit. Díky také DZS v Praze a všem

jeho zaměstnancům, kteří tady ochotně pomáhají mladým lidem takové granty v EU získávat.


Těšíme se na další možnosti spolupráce s mládežníky v EU, náš již 8. projekt, která nám všem v životě dává opravdu mnoho.


Věra Komoňová, Mgr.


117 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page