top of page

PRAVIDLA TANEČNÍ SKUPINY

TRÉNINKY

1. Trenér odpovídá za tanečníky pouze v době tréninku. 

2. Nepřítomnost tanečníka na tréninku rodiče omlouvají předem alespoň den dopředu prostřednictvím sms zprávy, messengerem nebo mailem.

3. Tanečník je povinen nosit do tělocvičny odpovídající oblečení a obuv, aby nedošlo k úrazu. Vhodná obuv na trénink jsou sportovní botasky s bílou podrážkou, baletní cvičky nebo jazzovky. Doporučujeme např. značku Bloch nebo Capezio. Tréninková obuv se dá zakoupit buď online na eshopech nebo v kamenných obchodech - např. Elisdance v Brně na Lidické nebo Decathlon. V soutěžních skupinách trenér určí, která obuv je pro danou skupinu a formaci vhodná.

4. Každý tanečník s sebou na trénink nosí tréninky dostatečné množství neslazených tekutin podle náročnosti tréninku.

5. Tanečníci musí mít na tréninku řádně upravené vlasy stažené do gumičky.

6. Účast rodičů na trénincích není povolená. Rodiče se mohou účastnit tréninku pouze v předem avizovaných termínech.

 

7. Bez souhlasu trenéra není možné pořizovat jakékoli zvukové nebo obrazové záznamy z tréninku

8. Každý tanečník si sám odpovídá za peníze, cennosti a drahé předměty (mobily, notebooky, tablety), které má u sebe, nebo v šatně tělocvičny.

9. Každý člen odevzdá kopii kartičky pojištěnce. 

10. Tanečník odpovídá za škodu způsobenou tanečníkem v tělocvičně a je povinný takto vzniklou škodu uhradit.

11. Tréninky se o svátcích a o všech školních prázdninách nekonají, pokud není dopředu stanoveno jinak.

12.  Aktuální informace jsou tanečníci, popř. jejich zákonní zástupci povinni sledovat na facebookových skupinách jednotlivých skupin (FB skupina Hustopeče, FB skupina Mikulov). Informace, které vyžadují spěšné přijetí, zasílá trenér nebo pověřená osoba formou SMS zprávy.

 

 

1. Tanečníci ze soutěžních skupin jsou povinni účastnit se všech soutěží, na které bude daná choreografie přihlášena. Omluvou je pouze nemoc a závažné rodinné důvody – vždy však po konzultaci s trenérem.

 

2. Neúčast na tréninku je nutné trenérovi dopředu omlouvat (sms, telefonicky, emailem...).

 

3. Aby byl tanečník zařazen do soutěžní choreografie, musí umět všechny taneční prvky, které jsou po něm vyžadovány a jeho taneční dovednosti musí odpovídat nárokům na zařazení do taneční formace, o kterých rozhoduje trenér formace. 

4. Tanečníci ze soutěžních skupin se povinně účastní mimořádných víkendových soustředění, která slouží jako příprava na taneční soutěže. Soustředění jsou zpoplatněna (200 až 300 Kč). Mimořádné tréninky budou vždy avizovány s předstihem a neúčast je omluvena pouze v případě nemoci a závažných rodinných důvodů - vždy po konzultaci s trenérem.

5. Přihlášením se a působením v soutěžní taneční složce tanečník potvrzuje, že v dané soutěžní sezóně z důvodu časové náročnosti nebude soutěžit za jinou organizaci nebo tým/taneční skupinu.

6. Tanečník navíc odevzdá posudek o zdravotní způsobilosti od lékaře. Je možné využít formulář, který má k dispozici přímo lékař, nebo si stáhnout formulář z našich stránek. 

 

7. Pokud nebude dopředu určeno jinak, DOPRAVA NA SOUTĚŽE bude v zásadě společná prostřednictvím objednaného autobusu a tento způsob dopravy bude povinný pro všechny tanečníky. Výsledná částka za dopravu bude rozpočítána mezi účastníky a hradí se v hotovosti. Spolek uhradí dopravu na soutěže v případě, že se mu podaří získat prostředky od sponzorů nebo dotace na činnost. Pokud si rodiče budou chtít tanečníka odvézt vlastní dopravou na akci, na kterou se skupinově objednává autobus, jsou povinni zaplatit částku odpovídající ceně za dopravu společným autobusem, pokud nebude místo obsazeno náhradníkem.

8. Tanečník, který je zařazen do soutěžní skupiny, si dále hradí disco dance/artdance kostým, jehož cena se pohybuje od 1000 Kč do 2500 Kč. Určená částka musí být připsána na účet Spolku nejpozději v den, který je vypsán na internetových nebo facebookových stránkách.

 

9. Školné soutěžních skupin zahrnuje navíc startovné na taneční turné CDO (300 Kč členství v CDO, 150 Kč za 1 formaci za 1 soutěž - v případě dvou tanečních sestav v jednom tanečním turné zaplatíme cca 1200 Kč z členského příspěvku jen za startovné). V případě většího počtu formací a účasti na více tanečních soutěžích (např. CDT, TSR, SUT nebo pohárové soutěže) bude tanečník hradit předem určenou částku v hotovosti (cca 150-300 Kč za 1 formaci za 1 soutěž). Platby startovného na účet nepřijímáme.

OBECNÉ PLATEBNÍ PODMÍNKY
 

SPECIÁLNÍ PRAVIDLA PRO SOUTĚŽNÍ TÝMY

1. Termíny zaplacení školného jsou vždy dopředu zveřejněny na našich internetových stránkách a na přihlášce.

 

2. Členský příspěvek se hradí Spolku na účet, CVČ Pavučina na účet/v hotovosti.

 

3. Při placení přes účet je třeba do poznámek připsat: ČP (rok) - (jméno tanečníka) - tzn. ČP 2022 - Anna Nováková. Při jakékoli úhradě na účet Spolku prosím vždy do poznámek připište své jméno a účel platby!

V případě, že bude platba neidentifikovatelná (nebude uvedena zpráva pro příjemce), bude vrácena zpět na účet, ze kterého přišla, a členský příspěvek se bude považovat nadále za nezaplacený se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

4. V případě nedodržení termínu platby nebude tanečník vpuštěn na trénink a bude vyzván, resp. jeho zákonný zástupce k úhradě nezaplacené částky v náhradním termínu. V případě neuhrazení dlužné částky v náhradním termínu bude tanečník vyloučen a Spolek má právo požadovat úhradu členského příspěvku spolu se smluvní pokutou, která činí 10 % z neuhrazené částky. Pokud nebude dlužná částka se smluvní pokutou uhrazena ve stanoveném termínu, má Spolek právo vymáhat dlužné školné soudně.

5. Školné zahrnuje pronájem tanečního sálu/tělocvičny a taneční hodiny s lektory (na každém tréninku přítomno více trenérek a asistentek trenérek). 

6. Tanečníkovi nevzniká nárok na vrácení školného při překážkách vzniklých na jeho straně. Část příspěvku může být vrácena pouze v případě dlouhodobé nemoci potvrzené lékařem se storno poplatkem 50 % a odečtením poplatků za tréninky, kterých se tanečník zúčastnil. Účastníkům projektů Erasmus+ nárok na vrácení školného nevzniká. 

7. Trenér může zrušit trénink bez náhrady v případě velkého počtu omluvených, z důvodu nemoci nebo údržby tělocvičny či havárie.

 

8. Veškeré doklady (např. potvrzení o zaplacení pro pojišťovnu) vystavuje Spolek dětí a mládeže Duhový svět na vyžádání. Členské příspěvky jsou na základě § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, osvobozeny od daně, proto za ně nevystavujeme daňové doklady. Pro vystavení jiných potvrzení prosím napište na email kmgbv@seznam.cz. 

Screenshot 2022-06-15 at 18.39.48.png
unnamed.png
bottom of page